Czy osoba poszkodowana ma prawo wyboru miejsca likwidacji szkód komunikacyjnych?

Osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy. W przypadku, gdy odpowiedzialność za zdarzenie ponosi poszkodowany, może on ubiegać się o odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia AC. Szkodę należy zgłosić do firmy ubezpieczeniowej osoby, która jest odpowiedzialna za zaistnienie zdarzenia. W poniższym wpisie przedstawiamy zasady likwidacji szkód komunikacyjnych oraz wyjaśniamy, jakie prawa przysługują poszkodowanemu w zakresie wyboru miejsca likwidacji szkody komunikacyjnej.

 

Na czym polega proces likwidacji szkody komunikacyjnej?

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC sprawcy ma kilka etapów. Procedura rozpoczyna się po złożeniu zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego. Firma ubezpieczeniowa sprawcy przystępuje do dokładnego zbadania sprawy – zapoznaje się z dowodami (np. zdjęciami dostarczonymi przez uczestników zdarzenia, raportami służb, które pojawiły się na miejscu wypadku) i wysyła rzeczoznawcę samochodowego do oceny stanu uszkodzonego auta. Rzeczoznawca przygotowuje kosztorys szkody, który stanowi podstawę do obliczenia wysokości odszkodowania. 

Osoba poszkodowana może wybrać metodę likwidacji szkody komunikacyjnej: kosztorysową lub warsztatową. Pierwsza oznacza wypłatę odszkodowania na konto poszkodowanego, który może wykorzystać otrzymane pieniądze do naprawy samochodu lub przeznaczyć je na inny cel. W przypadku metody bezgotówkowej pojazd zostanie naprawiony w warsztacie, który rozliczy się z firmą ubezpieczeniową. To dobra opcja dla osób, którym zależy na minimum formalności.

ubezpieczyciel

 

Kto jest odpowiedzialny za likwidację szkody powstałej na skutek wypadku lub kolizji?

Likwidację szkody komunikacyjnej przeprowadza firma ubezpieczeniowa, ale to osoba poszkodowana decyduje, czy i w jaki sposób ma zostać naprawiony jej samochód. Ubezpieczyciele współpracują z warsztatami samochodowymi, dzięki czemu procedura bezgotówkowej naprawy pojazdu jest szybka i nie wymaga zaangażowania poszkodowanego. Na liście warsztatów dostarczonej poszkodowanemu przez ubezpieczyciela powinny znaleźć się również Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO). Warto jednak pamiętać, że nie ma obowiązku skorzystania z usług warsztatu rekomendowanego przez ubezpieczyciela. Osoba poszkodowana może sama wskazać warsztat, w którym chce dokonać naprawy uszkodzonego pojazdu. Na to rozwiązanie decydują się szczególnie osoby, które mają sprawdzony warsztat i nie chcą korzystać z usług innego. Poszkodowany może zdecydować się na usługi firm odszkodowawczych, które pośredniczą w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej, przejmując na siebie komunikację z firmą odszkodowawczą oraz niektóre zadania, takie jak przeprowadzenie oględzin pojazdu. W przypadku polisy AC zasady likwidacji szkód komunikacyjnych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – może się zdarzyć, że nie będą one dopuszczały swobodnego wyboru miejsca likwidacji szkody.