Zgłaszanie szkód komunikacyjnych

Wypadek samochodowy

W firmie BRYKSAEXPERT dajemy Państwu możliwość zgłaszania szkód komunikacyjnych. Usługa ta skierowana jest do osób, które uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym lub w kolizji drogowej, podczas których ich pojazd odniósł szkodę. Zgłoszenie szkody umożliwia Państwu rozpoczęcie procesu odszkodowawczego i odzyskania należnych środków pieniężnych. Ze swojej strony oferujemy Państwu pomoc prawną na każdym etapie postępowania i przejęcie wszystkich obowiązków związanych z dochodzeniem odszkodowania z tytułu odniesionej szkody komunikacyjnej.

 

Proces zgłaszania szkód komunikacyjnych

Proces zgłaszania szkód komunikacyjnych jest prosty i nie zabiera dużo czasu, a może przynieść wiele wymiernych korzyści. Należy pamiętać, że zgłoszenie musi nastąpić w jak najkrótszym czasie od momentu zdarzenia. Przed zgłoszeniem szkody należy przygotować kilka istotnych informacji, takich jak: dane uczestników wypadku, miejsce i data wypadku oraz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy wypadku. Kolejnym etapem, który następuje po zgłoszeniu szkody, są oględziny pojazdu oraz wycena wartości szkód komunikacyjnych. Następnie przechodzimy do weryfikacji kosztów ubezpieczenia i rozpoczynamy proces dochodzenia odszkodowania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.