Dopłaty do odszkodowań - Gdańsk

Portfel

Dopłata do odszkodowań należy się każdemu, kto otrzymał zaniżony kosztorys od ubezpieczyciela. Zaniżona wycena przez firmę ubezpieczeniową to niestety często spotykana praktyka. Na szczęście od decyzji firmy ubezpieczeniowej można się odwołać i tym samym uzyskać więcej pieniędzy na pokrycie kosztów naprawy szkód komunikacyjnych. Decydując się nasze usługi, mogą Państwo liczyć na pomoc w dochodzeniu dopłaty do odszkodowania komunikacyjnego z polisy OC oraz AC.

 

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Dopłatę do odszkodowania można uzyskać do 3 lat od wydania decyzji przez ubezpieczalnie. Jednak warto zrobić to wcześniej i szybciej otrzymać należne pełnowartościowe odszkodowanie. W celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości zajmiemy się weryfikacją kosztorysu zaproponowanego przez firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele często zaniżają ostateczną kwotę odszkodowania poprzez zaniżenie wartości pojazdu, czy użycie części zamiennych, zamiast oryginalnych. Po dokładnej analizie dokumentacji oraz stanu pojazdu należy zgłosić reklamację, w której zawarta będzie oczekiwana wartość odszkodowania. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi dopłaty, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Nasi specjaliści pomogą Państwu na każdym etapie postępowania i zrobią wszystko, aby wyegzekwować jak największą dopłatę do odszkodowania komunikacyjnego.