Do jakiego czasu od wystąpienia szkody można domagać się dopłaty do odszkodowania?

Zdarza się, że odbierając decyzję o wysokości odszkodowania, osoba poszkodowana uznaje, że jest ono zbyt niskie w stosunku do poniesionych wydatków. Rzeczywiście zaniżanie wysokości odszkodowań jest częstą praktyką firm ubezpieczeniowych. Warto wiedzieć, kiedy i w jakim terminie można ubiegać się o dopłatę do odszkodowania.

 

Kiedy można domagać się dopłaty do odszkodowania?

Jeśli podejrzewamy, że odszkodowanie z polisy OC zostało zaniżone, możemy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Powinniśmy przeanalizować kosztorys szkody przygotowany przez firmę ubezpieczeniową, aby sprawdzić, czy ujęte zostały w nim wszystkie uszkodzenia auta. Zdarza się, że ubezpieczyciele korzystają z różnego rodzaju tricków na zaniżenie wysokości odszkodowań, takich jak: sugerowanie tańszych zamienników zamiast części oryginalnych, zaniżenie wartości samochodu sprzed zdarzenia, pomijanie niektórych wydatków poniesionych przez osobę poszkodowaną, np. na holowanie pojazdu.

Dokładna analiza dokumentacji dostarczonej nam przez ubezpieczyciela pozwoli ocenić nasze szanse na otrzymanie dopłaty do odszkodowania. Czasem uzasadnione jest zlecenie ponownych oględzin samochodu niezależnemu rzeczoznawcy, dostarczenie ubezpieczycielowi nowych dowodów poniesionych kosztów, np. za leczenie czy rehabilitację. Niektóre wydatki mogą okazać się niezbędne już po zgłoszeniu szkody – dzieje się tak np. wtedy, gdy osoba poszkodowana dowiaduje się o konieczności odbycia rehabilitacji.

kobieta wypłaca mężczyźnie dolary

 

W jakim terminie można złożyć wniosek o dopłatę do odszkodowania?

Wniosek o dopłatę do odszkodowania z OC można złożyć w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji ubezpieczyciela. Warto zrobić to jednak jak najszybciej – pamięć bywa zawodna i z czasem możemy zapomnieć niektóre istotne szczegóły dotyczące zdarzenia czy poniesionych szkód. Dobrym nawykiem jest notowanie na bieżąco wszystkich informacji oraz dat, a także skanowanie zbieranych paragonów, np. za naprawę auta, leczenie itp. Co ważne, w przypadku ubiegania się o dopłatę do odszkodowania, nie ma znaczenia to, ile czasu upłynęło od samego zdarzenia. Możliwość wnioskowania o dopłatę blokuje jednak zawarcie ugody z ubezpieczycielem.