Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji o zaniżone odszkodowanie?

W życiu mogą zdarzyć się sytuacje, które wymagają skorzystania z ubezpieczenia. W takich przypadkach oczekujemy szybkiej i sprawiedliwej wypłaty odszkodowania. Niestety, czasami może się zdarzyć, że otrzymana kwota jest niższa od spodziewanej, co prowadzi do konieczności złożenia reklamacji. W artykule przyjrzymy się, ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie takiej reklamacji oraz jakie są prawa klienta w tym procesie.

 

Rozpatrywanie reklamacji przez ubezpieczyciela

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć reklamację klienta w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia. Jeśli jednak sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych analiz, badań czy opinii biegłych, termin ten może ulec wydłużeniu. W takim przypadku ubezpieczyciel powinien poinformować klienta o przyczynach opóźnienia i oszacowanym czasie potrzebnym na rozpatrzenie reklamacji.

Maksymalny okres rozpatrywania reklamacji nie może jednak przekroczyć 90 dni. Warto zaznaczyć, że termin ten dotyczy zarówno reklamacji związanych z odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne, jak i innych rodzajów ubezpieczeń. Jeśli ubezpieczyciel nie wywiąże się z obowiązku rozpatrzenia reklamacji w ustalonym terminie, klient może zgłosić sprawę do rzecznika ubezpieczonych lub skierować sprawę do sądu.

ubezpieczyciel

 

Prawa klienta w procesie reklamacyjnym

Klient ma prawo do pełnego i rzetelnego wyjaśnienia przyczyn zaniżonej wyceny ubezpieczalni. W przypadku niezadowolenia z otrzymanej kwoty warto najpierw skontaktować się z ubezpieczycielem i spróbować wyjaśnić sytuację. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, można złożyć pisemną reklamację, w której należy przedstawić swoje argumenty oraz ewentualne dowody na poparcie swoich roszczeń.

Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów. Reklamację można zgłosić w ciągu trzech lat od dnia, w którym klient dowiedział się o naruszeniu swojego prawa do odszkodowania. Po upływie tego okresu roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeśli ubezpieczyciel nie uwzględni reklamacji lub nie odpowie na nią w wyznaczonym terminie, klient ma prawo do skierowania sprawy do rzecznika ubezpieczonych lub do sądu.