Jakie uprawnienia musi posiadać osoba, dokonująca oględzin pojazdów powypadkowych?

Wypadki samochodowe niestety często zdarzają się na drogach. W związku z tym istnieje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do dokonywania oględzin pojazdów powypadkowych. Osoba zajmująca się tym zawodowo musi posiadać nie tylko obszerną wiedzę techniczną, ale również specjalne uprawnienia. W poniższym artykule omówimy szczegółowe wymagania dotyczące takiego eksperta.

 

Wymagane umiejętności i kwalifikacje

Osoba dokonująca oględzin pojazdów powypadkowych powinna posiadać szeroką wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania różnych typów pojazdów. Musi być ona również blisko zaznajomiona z przepisami prawa dotyczącymi ruchu drogowego, ubezpieczeń i odpowiedzialności cywilnej. Ponadto ważne są umiejętności analityczne, które pozwolą na rzetelne i precyzyjne określenie przyczyn wypadku oraz ocenę zakresu uszkodzeń mechanicznych, a także karoserii samochodu.

 

Certyfikat diagnosty komputerowego i szkolenie z zakresu oceny szkód komunikacyjnych

 

samochód po wypadku

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania uprawnień do dokonywania oględzin pojazdów powypadkowych jest zdobycie certyfikatu diagnosty komputerowego. Osoba z takim certyfikatem jest uprawniona do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oceny ich stanu technicznego oraz diagnozowania ewentualnych usterek.

Kolejnym istotnym etapem jest ukończenie szkolenia z zakresu oceny szkód komunikacyjnych. Jest ono prowadzone przez różne instytucje i firmy zajmujące się szkoleniami dla branży motoryzacyjnej. Program takiego szkolenia obejmuje m.in. naukę o budowie pojazdów, technikach naprawczych, obowiązujących przepisach prawa oraz zasadach przygotowania dokumentacji i raportów szkodowych.

 

Ustawa o rzeczoznawcach majątkowych

Warto również zaznaczyć, że osoba chcąca uzyskać uprawnienia do dokonywania oględzin pojazdów powypadkowych powinna zapoznać się z przepisami ustawy o rzeczoznawcach majątkowych. Ustawa ta określa szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych takich osób, a także procedury nadawania, zawieszania i cofania uprawnień rzeczoznawczych.