Kiedy TU może odmówić wypłaty odszkodowania?

Niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, odszkodowanie nie zawsze jest gwarantowane. W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić jego wypłaty. W tym artykule przedstawimy najczęstsze przyczyny odmowy.

 

Zbyt niska lub zbyt wysoka wartość szkody

W umowie dotyczącej ubezpieczenia znaleźć można zapis o tym, że przy zbyt niskiej wartości szkody odszkodowanie się nie należy. W przypadku AC granica ta może zostać określona np. na poziomie 500 zł. Jeżeli za drobną naprawę auta zapłacimy mniej, pieniądze pochodzić będą z naszego portfela. Granica bywa wyznaczana także z drugiej strony. Suma gwarancyjna ubezpieczenia może okazać się zbyt niska do pokrycia wszystkich strat.

 

Zakres terytorialny polisy

Umowy ubezpieczeniowe zawierają też zapisy o tym, na jakim obszarze ubezpieczyciel zapewnia ochronę. Jeśli więc do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie na terenie państwa, którego polisa nie obejmuje, spotkamy się z odmową wypłaty odszkodowania.

 

kartonowe samochody 

 

Nieprawidłowe zgłoszenie szkody

Przy zgłaszaniu szkody komunikacyjnej należy dokładnie opisać okoliczności, w których doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. W przypadku nieprawidłowego zgłoszenia, np. zatajenia ważnych informacji, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Pamiętać trzeba również o wszystkich dokumentach potwierdzających przebieg zdarzenia i jego konsekwencje, takich jak protokół policji albo zaświadczenie lekarskie.

 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Dotyczy to zarówno ubezpieczenia AC, jak i OC. W tym pierwszym przypadku ubezpieczony kierowca nie otrzyma żadnych pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli natomiast chodzi o OC, to ubezpieczyciel będzie domagał się od nietrzeźwego kierowcy zwrotu środków, które wypłacił poszkodowanemu.