Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Wykupienie polisy OC jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Służy zabezpieczeniu interesów osób poszkodowanych w ewentualnym wypadku lub kolizji. W poniższym wpisie przedstawiamy zasady, na jakich przyznawana jest rekompensata za straty materialne oraz zadośćuczynienie związane ze szkodą komunikacyjną. Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie i jaki jest jego zakres.

 

Kto może wnioskować o odszkodowanie z OC sprawcy?

Osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji drogowej ma prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC sprawcy.  W sytuacji, gdy dojdzie do szkody materialnej i/lub osobowej, należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, w której zawarte zostało ubezpieczenie OC na pojazd, którym kierował sprawca zdarzenia. Szkodę można zgłosić do swojego ubezpieczyciela, jeśli należy on do systemu BLS, który umożliwia bezpośrednią likwidację szkody. Ubezpieczyciel wycenia szkodę oraz przygotowuje kosztorys, na podstawie którego wypłaci odszkodowanie, natomiast szkoda na osobie musi zostać zgłoszona z polisy sprawcy i/lub z polisy własnej (ewentualnie z NNW pojazdu). Co ważne, odszkodowanie z OC sprawcy mogą otrzymać również pasażerowie, zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego. OC sprawcy pokrywa również odszkodowanie dla innych uczestników ruchu drogowego, którzy brali udział w zdarzeniu np. rowerzystów i pieszych. Jeśli w wypadku są ofiary śmiertelne, ich rodziny mogą wystąpić o zadośćuczynienie.

wypadek

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy może otrzymać osoba poszkodowana, która nie ponosi winy za wypadek lub kolizję. Potrzebne będą dowody z miejsca zdarzenia, takie jak zdjęcia uszkodzonego pojazdu, dane świadków itp. W przypadku szkód materialnych wysokość odszkodowania z OC sprawcy obliczana jest nie tylko na podstawie stopnia uszkodzenia samochodu, lecz także innych przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas wypadku lub kolizji (np. sprzęt elektroniczny). Z tego powodu przydatne mogą okazać się zdjęcia wnętrza pojazdu i wszystkich uszkodzonych elementów wyposażenia oraz przewożonych przedmiotów.

Jeśli doszło do szkody osobowej, warto gromadzić dokumenty potwierdzające obrażenia powstałe w trakcie wypadku (np. wypis ze szpitala lub izby przyjęć) oraz koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Sporządzenie oświadczenia zawierającego dane sprawcy i poszkodowanego wystarczy w przypadku kolizji, natomiast jeśli miał miejsce wypadek, w wyniku którego ucierpiała co najmniej jedna osoba, konieczne jest wezwanie policji, która przygotuje protokół oględzin miejsca zdarzenia. Przed przyjazdem policji nie można przestawiać uszkodzonych samochodów, ponieważ może to utrudnić zabezpieczenie dowodów.