Na czym polega rekonstrukcja wypadku/kolizji i kiedy się ją wykonuje?

Rekonstrukcja wypadku czy kolizji drogowej to nie tylko kluczowy element procesu dochodzeniowego, ale także istotne narzędzie wykorzystywane przez sądy oraz ubezpieczycieli. Ma on na celu dokładne zbadanie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie przyczyn, które doprowadziły do jego wystąpienia. W jaki sposób przebiega rekonstrukcja zdarzenia i kiedy jest ona niezbędna? Oto szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tego procesu.

 

Rekonstrukcja wypadku – na czym polega?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, rekonstrukcja wypadku lub kolizji drogowej to proces mający na celu szczegółowe poznanie okoliczności danego zdarzenia. W praktyce oznacza to analizę wszelkich dostępnych dowodów, takich jak zdjęcia miejsca zdarzenia, zeznania świadków, nagrania z kamer monitoringu czy też dane z rejestratorów jazdy. Na podstawie zebranych informacji specjaliści od rekonstrukcji wypadków tworzą szczegółowy raport, który może być wykorzystany przez sąd, policję czy ubezpieczyciela.

 

wypadek

 

Analiza danych

Podczas analizy danych eksperci oceniają, które z dostępnych dowodów mają największe znaczenie dla ustalenia przyczyn wypadku. Następnie dokonują pomiarów oraz obliczeń, które pozwolą na odtworzenie przebiegu zdarzenia. W tym celu mogą być wykorzystywane specjalistyczne programy komputerowe oraz metody inżynierii ruchu drogowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksperci są w stanie określić takie parametry, jak prędkość pojazdów, odległości między nimi czy też czas reakcji kierowców.

 

Kiedy wykonuje się rekonstrukcję wypadku?

Rekonstrukcja wypadku czy kolizji jest przeprowadzana w sytuacjach, gdy występują poważne wątpliwości co do przebiegu zdarzenia lub gdy istnieje potrzeba dokładniejszego ustalenia przyczyn i odpowiedzialności poszczególnych uczestników. Może być również konieczna, gdy zeznania świadków są sprzeczne lub niejasne, a dostępne dowody nie pozwalają na jednoznaczne określenie winy.

W przypadku sporów dotyczących odszkodowań rekonstrukcja wypadku może być kluczowym dowodem dla ubezpieczyciela. Na podstawie raportu z rekonstrukcji ubezpieczyciel może ocenić, czy odszkodowanie jest należne oraz jakie są jego proporcje. Warto zatem pamiętać, że rekonstrukcja wypadku może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej.