Od czego zależy wycena szkody za wypadek/kolizję?

Jeśli brałeś udział w zdarzeniu drogowym, w którym poniosłeś szkodę, należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy lub z Twojego dobrowolnego ubezpieczenia AC (w przypadku, gdy do zdarzenia doszło z Twojej winy). Nie wszyscy wiedzą, na co zwracają uwagę firmy ubezpieczeniowe podczas procesu wyceny szkody powstałej na skutek wypadku lub kolizji. Warto mieć świadomość, jakie czynniki mają znaczenie podczas obliczania kwoty odszkodowania.

 

Czym różni się szkoda częściowa od całkowitej?

Wyróżnia się dwie kategorie szkód, w zależności od stopnia uszkodzenia samochodu. Szkoda całkowita oznacza, że uszkodzenie pojazdu jest zbyt duże i nie da się go naprawić lub naprawa jest nieopłacalna, ponieważ jej koszt byłby wyższy niż wartość samochodu. Kwota odszkodowania przy szkodzie całkowitej obliczana jest na podstawie różnicy między wartością samochodu a wartością jego wraku. W przypadku szkody częściowej masz do wyboru dwie opcje: rozliczenie gotówkowe lub poprzez naprawę samochodu. Rozważ, które rozwiązanie bardziej Ci odpowiada – otrzymując gotówkę, nie jesteś zobowiązany do przeznaczenia jej na naprawę pojazdu, natomiast naprawa warsztatowa jest wygodniejsza, jeśli zależy Ci na szybkim usunięciu szkody i minimum formalności. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, ubezpieczyciel musi przygotować wycenę szkody. Dopiero wtedy określona kwota wpłynie na Twoje konto lub – jeśli zdecydowałeś się na naprawę – na konto wybranego warsztatu samochodowego.

kobieta podpisuję dokumenty

 

Na czym polega proces wyceny szkody za wypadek lub kolizję?

Przygotowując wycenę szkody za wypadek lub kolizję, firma ubezpieczeniowa bierze pod uwagę następujące informacje:

  • wartość rynkową samochodu sprzed zdarzenia,
  • zakres szkód – ubezpieczyciel sprawdza dokumentację z miejsca zdarzenia (np. zrobione przez Ciebie zdjęcia) lub kieruje się opinią rzeczoznawcy. Zdjęcia wystarczą wtedy, gdy szkody są niewielkie, natomiast usługi rzeczoznawcy okażą się przydatne w przypadku poważniejszych szkód,
  • koszt robocizny, czyli średnich stawek za roboczogodzinę określonych przez warsztaty samochodowe za usunięcie określonej szkody. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają w swoich kosztorysach średnie stawki, przez co kwota odszkodowania może być nieadekwatna do realiów rynkowych,
  • koszt części zamiennych – jeśli uszkodzeniu uległy części oryginalne, to kosztorys powinien uwzględniać cenę oryginalnych części zamiennych.

Zawsze warto przeprowadzić weryfikację prawidłowości wycen ubezpieczalni – pierwsza wycena szkody zaproponowana przez ubezpieczalnię nie jest dokumentem ostatecznym. Możesz odwołać się od wyceny szkody, na przykład wtedy, gdy uznasz, że ubezpieczyciel zawarł w kosztorysie zaniżone stawki warsztatów lub okaże się, że uszkodzeniu uległy również inne części samochodu, nieuwzględnione w początkowej dokumentacji. Warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel przygotował kwotę wyceny brutto – chodzi o podatek VAT, który powinien być zawarty w kwocie odszkodowania.