Odszkodowanie z polisy AC - kiedy to się opłaca?

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które pokrywa szkody powstałe w wyniku kolizji, wypadków czy innych zdarzeń losowych. Właściciele pojazdów, w przypadku różnego rodzaju zdarzeń drogowych, często zastanawiają się, czy opłaca się zgłoszenie szkody z polisy AC. W tym artykule omówimy kluczowe aspekty, które warto wziąć pod uwagę, aby podjąć właściwą decyzję. Zapraszamy do lektury!

 

Wysokość szkody i wartość pojazdu

Jednym z kluczowych czynników wpływających na opłacalność skorzystania z polisy AC jest rozmiar poniesionej szkody. Jeżeli koszt naprawy pojazdu jest relatywnie niski, warto rozważyć samodzielne pokrycie kosztów. W takiej sytuacji właściciel unika konieczności zgłaszania szkody i ewentualnego wzrostu składki ubezpieczeniowej. Jeśli jednak koszt naprawy przekracza ewentualny wzrost składki ubezpieczeniowej, warto skorzystać z  odszkodowania komunikacyjnego.

Wartość pojazdu również ma znaczenie przy decydowaniu się na zgłoszenie szkody z polisy AC. Jeśli jest ona już dość niska, nie warto zawierać polisy AC.

Wysokość składki ubezpieczeniowej

Kolejnym istotnym czynnikiem jest wysokość składki ubezpieczeniowej, która może ulec zmianie po zgłoszeniu szkody. Wystąpienie szkody może wpłynąć na bonifikatę, czyli zniżkę za bezszkodową jazdę. W przypadku zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela warto sprawdzić, jakie konsekwencje dla wysokości przyszłych składek niesie ze sobą ta decyzja. Czasami opłaca się pokryć koszt naprawy we własnym zakresie, aby uniknąć długofalowych podwyżek składki.

 

ubezpieczenie autokasko

Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu szkody, warto również dokładnie sprawdzić umowę ubezpieczenia i zakres ochrony. Nie wszystkie polisy AC mają bowiem takie same zasady wypłaty odszkodowań. Mogą występować różnice w klauzulach dotyczących np. szkód powstałych podczas parkowania, kradzieży czy włamania do pojazdu. Poprawne zrozumienie warunków umowy ułatwi podjęcie właściwej decyzji.