Zgłaszanie szkód komunikacyjnych - krok po kroku

Kolizje i wypadki drogowe zdarzają się niestety nawet najlepszym i najostrożniejszym kierowcom. W ich wyniku pojazdy ulegają uszkodzeniom, często bardzo poważnym. Aby przywrócić im stan sprzed pechowego zdarzenia albo otrzymać pieniądze na nowy samochód w przypadku szkody całkowitej, trzeba jak najszybciej rozpocząć proces odszkodowawczy. Nie jest on szczególnie skomplikowany, należy jednak podejść do niego ze skrupulatnością, która pozwoli na uniknięcie przykrych niespodzianek.

 

Wypłata odszkodowania z OC czy z AC?

Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie z OC sprawcy kolizji albo z naszego AC. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które pokrywa, co istotne, nie tylko koszt prac naprawczych, ale także koszt holowania, wynajmu samochodu zastępczego, a w razie konieczności również koszt leczenia oraz rehabilitacji. AC to natomiast ubezpieczenie opcjonalne, pozwalające jednak na uzyskanie odszkodowania wówczas, kiedy to my jesteśmy sprawcami zdarzenia albo gdy uszkodzenie samochodu wynika ze zdarzeń losowych (np. konar ułamany przez wichurę i zrzucony na maskę pojazdu).

 

Zgłoszenie szkody i weryfikacja kosztorysu

kłótnia

OC czy AC – w każdym przypadku konieczne jest zgłoszenie szkody komunikacyjnej z pełną dokumentacją zdarzenia, której przygotowanie warto zlecić doświadczonym specjalistom. Najważniejsze informacje, jakie są potrzebne, to: dane uczestników wypadku, miejsce i data zdarzenia oraz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy. Warto również skorzystać z usługi weryfikacji kosztorysu szkody przedstawionego przez ubezpieczyciela, ponieważ powszechną praktykę stanowi niestety zaniżanie odszkodowania. Może się później okazać, że otrzymane środki nie wystarczają na przywrócenie pojazdowi sprawności i wyglądu sprzed kolizji. A jeśli eksperci udowodnią, że zaniżenia miało miejsce, stanowić to będzie podstawę do uzyskania odpowiedniej dopłaty.